Leerling

In eerste instantie lijkt het voor de leerling prettig om een grijs gebied te hebben tussen school en gezin. Ruimte om je eigen plan te trekken. In de praktijk is dat al snel onveilig en leidt het er bij sommige leerlingen toe dat anderen, zoals “de straat”, de regie overnemen. De schoolcoaches verbinden voor de leerling de verschillende werelden met elkaar en wel op zo’n manier dat zij zich gehoord en gesteund weten. Met tal van activiteiten wordt de leerling gesteund en gestut. Heel laagdrempelig met een buddy of heel wat steviger bij schoolverzuim.

SPREEKUREN
Onze deur staat de hele schooldag open voor leerlin­gen. Wij hebben een eigen ruimte waarin zij, zo vaak de behoefte zich aandient, kunnen binnenlopen. Deze gesprekken kunnen vertrekken vanuit een duidelijke hulpvraag, maar even zo goed vanuit een vraag met een positief karakter. Het uitgangspunt hierin is dat scholieren door elk mogelijk advies geholpen kunnen worden en de drempel laag is om over zaken te praten waar de scholier tegenaan loopt.

TALENTONTWIKKELING 
Voor leerlingen is het soms van belang dat zij worden ondersteunt in het maken van eigen keuzes. Er moet daarvoor binnen de school ruimte zijn waar zij zichzelf kunnen. Dit doen wij door het or­ganiseren van naschoolse activiteiten, lessen te geven over maat­schappelijke thema’s en gedurende de hele dag aanwezig te zijn op school. Als zij behoefte hebben aan een praatje, ergens tegenaan lopen of ergens beter in willen worden, zijn de schoolcoaches beschikbaar. Talent staat bovenaan. Samen maken wij de best mogelijke situatie waarin zij kunnen groeien.

BUDDYPROJECTEN
Voor veel kinderen kan het zijn dat zij moeite hebben om optimaal te profiteren van het onderwijs dat hen geboden wordt. Dat kan komen omdat zij in een grote groep kinderen samen onderwijs volgen, waar­bij zij zich volledig moet blijven concentreren. Het kan ook zijn dat er meer uitleg nodig is en er een behoefte is om met iemand individueel naar het schoolwerk te kijken. Ook kan de thuissituatie niet voor voldoen­de ondersteuning zorgen. Door het buddyproject wordt de leerling gesteund in het leerproces en kan hij/zij op eigen tempo de stof doorlopen met de juiste begeleiding.

BEROEPSKEUZE 
Op enig moment staan leerlingen voor de keuze om een middelba­re school te kiezen en op den duur welk beroep bij de leerling aansluit. Ook kan een leerlingen voor de keuze van een vervolgopleiding komen te staan. De school heeft hen daartoe een advies gegeven, maar dan blijft de vraag welke school past het best bij een leerling, of welk opleidingsrichting sluit aan bij de talenten van de leerlin­g. Wij organiseren daarom schoolbezoeken, gastlessen en beroeps­keuzegesprekken. Op deze manier wordt de leerling zo optimaal mogelijk voorbereid.

TUSSEN EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Een school is niet alleen een plek om te leren, het is een plek om vrienden te leren kennen en ook te ontspannen. Het leren omgaan met andere mensen is iets wat je vooral op school leert. Het is daar­om belangrijk dat een school naast onderwijs ook ruimte biedt om elkaar te ontmoeten en sociale talenten oefenen. Klassenavon­den, projecten met de klas of met de school, presentaties en open dagen zijn daar een paar voorbeelden van. Ideeën voor activiteiten worden zowel bij de school als bij de leerlingen opgehaald, zodat het aanbod volledig aansluit bij hun wensen en behoeften.

VRIJETIJDSKEUZE
School is de plek waar de jongeren het meeste van hun tijd door­brengen. Na school is er genoeg tijd om wat leuks te doen. Veel jon­geren weten al duidelijk wat zij willen, sommigen gaan ergens voet­ballen en anderen hebben dansles. Toch weet niet iedereen hoe zij hun vrije tijd willen besteden. Daarom helpen wij met deze keuze. MEION organiseert zowel activiteiten als spreekuren. Door dingen te doen zien leerlingen in de praktijk meteen of ze dit leuk vinden of dat dit hun plezier niet prikkelt. Anderzijds ontvangen zij ook individuele ondersteuning door in gesprek te gaan met een schoolcoach.

WEERBAARHEIDSTRAININGEN
Door de diversiteit op scholen komen pesten en buitensluiten vaak voor. De weerbaarheidstrainingen die door ons worden gegeven, leren hele klassen assertief te zijn en dat men elkaar in de eigen waarde moet laten. Het leren omgaan met elkaar wordt ook ondersteund door de themalessen van de schoolcoaches. Dit zorgt voor een veilige en fijne sfeer voor leerlingen op school. Sommige leerlingen hebben behoef­te aan individuele gesprekken en oefeningen, ook hen bieden wij hulp in de vorm van weerbaarheidstrainingen.