Ouders

De schooltijd van kinderen is voor ouders vaak een lastige periode. Niet eerder maakte hun kind een zo grote en veel bepalende ontwikkeling door waar zij niet direct bij betrokken waren. Tijdens de schooltijd moeten ouders/opvoeders veel verantwoordelijkheid uit handen geven. Aan de school, maar ook aan hun eigen kind.

Het kind gaat een periode door van tenminste twaalf heel bepalende jaren, waarin het zich op alle fronten ontwikkelt tot de mens die het de rest van zijn/haar leven zal zijn. Dit wordt bepaald door de leerkrachten en de vrienden om hen heen.  Alle steun die aan ouders geboden kan worden, om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen, is welkom.

HUISBEZOEK
Op het moment dat leerlingen niet komen opdagen op school, zetten wij ons uniek verzuimprogramma in. In plaats van bestraffing leg­gen wij de focus op stapsgewijs met de leerling aan de slag te gaan. Dit begint met een melding door de docent, waarna wij onmiddellijk langsgaan bij het woonadres. Dit betekent dat we thuis samen met de jongere en het gezin gaan kijken wat de onderliggende oorzaak is en hoe die verwijderd kan worden. Het doel hiervan is om de jongere zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het schoolproces, ouders bewust te maken van het verzuim van hun kind en het belang van de aanwezigheid van hun kind op school duidelijk te maken.

ONDERSTEUNING 
Het leerproces van leerlingen verloopt het gemakkelijkst wanneer de steunstructuur op orde is. Daarvoor is een veilige en steunende thuissituatie vereist, maar ook een gezonde balans met het derde milieu, de straat, vereniging en vrienden. Wij ondersteunen ou­ders en gezinnen in het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind, zodat deze evenwichtiger kan opgroeien. Dit zowel ten aanzien van de schoolsituatie als van de vrije tijd van het kind.