Maatschappelijke Diensttijd: Onderweg naar je Toekomst

Een mooie vorm van schoolgebonden jeugdwerk

Het Zuid-West College, het Roemer Visscher College, de gemeente Den Haag en Stichting Meion hebben hun krachten gebundeld. Dit initiatief is gericht op het aanbieden van aanvullende programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, burgerschap, beroepsoriëntatie en vrijetijdsbesteding voor de leerlingen van het Zuid-West College en het Roemer Visscher College.

Een groot deel van deze extra binnen- en buitenschoolse activiteiten zal worden aangeboden onder de noemer Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Deze subsidie, verstrekt door het ministerie van Onderwijs, stelt ons in staat om de leerlingen een extra programma van 80 uur per jaar aan te bieden, wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit programma zal over een periode van vier jaar worden uitgevoerd, met de intentie om een continuüm van leren te creëren.

De aanleiding hiervoor is de behoefte van kinderen, tieners en jongeren aan een stabiele en consistente omgeving in Den Haag, vooral in wijken met een lagere sociaaleconomische status. Vaak worden jongeren geconfronteerd met verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase, wat bekend staat als ‘parentificatie’. Bovendien brengt de straat haar eigen uitdagingen met zich mee die de gezonde ontwikkeling van jongeren kunnen belemmeren.

Scholen worden steeds meer belast met de rol van opvoeders en probleemoplossers, wat niet ideaal is, gezien hun beperkte tijd, kennis en vaardigheden om deze taken effectief uit te voeren. Met MDT Onderweg naar je toekomst streven we ernaar om de nodige ondersteuning te bieden aan deze jongeren, met als uitgangspunt dat we gedurende de gehele schooldag aanwezig zijn.

We werken nauw samen met bestaande functionarissen binnen de school, zoals de zorgcoördinator, het schoolmaatschappelijk werk en huiswerkbegeleiders, om ervoor te zorgen dat leerlingen gemotiveerd blijven en hun doelen nastreven. Het MDT-programma is ontwikkeld in samenwerking met zowel leerlingen als scholen, zodat het aanbod goed aansluit bij de behoeften van de deelnemers.

MDT Onderweg naar je Toekomst

Het MDT-programma voor VMBO 1 en 3 begint met een werkweek, waarin thema’s zoals straatintimidatie, inclusieve samenleving, democratie en beroepsoriëntatie worden behandeld. Deze week richt zich ook op het opbouwen van positieve groepsdynamiek door sport- en spelactiviteiten.

Na de werkweek volgt een programma gericht op ontmoeten en verbinden, waarin burgerschap, identiteit, weerbaarheidstraining, sociale en emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden, talentontwikkeling en bedrijfsbezoeken centraal staan. Leerlingen worden ook uitgedaagd om zelf programma’s te ontwikkelen voor leerlingen in groep 8 van de basisschool om een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs te bevorderen.

Bovendien zullen leerlingen tweemaandelijks verslag uitbrengen van hun activiteiten, met presentaties in de aula, waarbij ouders en verzorgers ook worden uitgenodigd.

Het MDT-programma wordt aangevuld met diverse activiteiten, zowel binnen als buiten de school, zoals rugby, roeien, theaterbezoeken en bedrijfsbezoeken, om leerlingen te stimuleren en kansen te bieden die ze anders wellicht niet zouden hebben.

Om het succes van het programma MDT: Onderweg naar je toekomst te waarborgen, zal MDT gedurende de week zichtbaar zijn in de vorm van een frontdesk en medewerkers op beide scholen. Deze medewerkers zullen beschikbaar zijn om informatie te verstrekken over activiteiten en kunnen leerlingen helpen met vragen, zoals over bijbanen, zorg en welzijn. Ze zullen ook fungeren als een luisterend oor en, indien mogelijk, ondersteuning bieden aan leerlingen. Als de oplossing elders ligt, wordt er gezorgd voor een soepele overdracht.