Vacature Activiteitencoördinator Pandje 4

Ben jij een gepassioneerde professional met een hart voor jongeren en onderwijs? Stichting MEION zoekt een Vacature Beheerder Pandje 4 om ons ambitieuze programma voor jongerenwerk in te vullen.

Vacature Beheerder Pandje 4

Ben jij een gepassioneerde professional met een hart voor jongeren en onderwijs? Stichting MEION zoekt een Vacature Beheerder Pandje 4 om ons ambitieuze programma voor jongerenwerk in te vullen.

Beste lezer,

Bij deze blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit. 2023 was een jaar waarin MEION met plezier heeft gewerkt aan de ontwikkeling van mensen en hun omgevingen.

Vanuit buurtkamer, De Luijk, hebben we met de GGD onder leiding van Renate verschillende gezondheidsactiviteiten georganiseerd, met een nadruk op voeding en leefstijl. In jeugdcentrum Ons Pandje hebben jongeren onder begeleiding van Omar en Jamila hun talenten ontdekt en laten zien, zoals het maken van filmbiografieën.

Een hoogtepunt was de erkenning van ons MDT-project door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. MDT – ‘onderweg naar je toekomst’ is van start gegaan op het Zuidwest- en het Roemer Visscher college, en wordt in 2024 aangevuld met inspirerende werkweken, dankzij de steun van Fonds 1818.

Verder was 2023 het jaar waarin het stedelijke jongerenwerk+ lof kreeg dankzij een positieve evaluatie door een extern onderzoeksbureau, in opdracht van de gemeente. De uitkomsten maken ons trots en bieden ons inzichten voor verdere verbetering in de toekomstige jaren.

We gaan enthousiast het jaar 2024 in, waarin we ons blijven richten op lokale initiatieven en samenwerkingen, met als doel de groei en ontwikkeling van individuen en hun omgevingen. We bedanken u voor uw voortdurende steun en betrokkenheid, en wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Redouan el Khayari
Directeur Stichting MEION

Over Centrum 16•22

Creatief en maatschappelijk betrokken

In het project schoolgebonden jongerenwerk is Centrum 16•22 een zeer belangrijke partner. Als alles loopt zoals het zou moeten lopen, vullen zij zowel op het Roemer Visscher College als op het Zuid-West College 20 uur voor alle klassen op VMBO in met hun programmaanbod.

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. Zij doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Het doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij.

Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22. De innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

Centrum 16•22 beschikt over een vast team van ongeveer vijftien medewerkers. Daarnaast huren zij soms trainers op projectbasis in. Ook werken ze met vrijwilligers en is er ruimte voor stagiaires.


Bron en meer informatie: www.centrum1622.nl


Aan de slag met schoolgericht jongerenwerk en MDT op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College

Eindelijk is het zover: het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft ons de subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) toegekend. Door inzet van onder meer het Roemer Visscher College, het Zuid- West College, De gemeente Den Haag (ic Arjen Ouwenhand, Programmaregisseur Veiligheid) en Centrum 16•22 kunnen we voor 1.200 leerlingen een mooi extra programma draaien.

Centraal in dit programma staan persoonlijkheidsontwikkeling, beroepsoriëntatie, kunst, cultuur en sport. Het gaat erom om de leerlingen op een uitdagende manier extra en nieuwe ervaringen, kennis en kunde op te laten doen. Vooral door het ‘zelf te doen en te beleven’.


Meer informatie over MDT: www.doemeemetmdt.nl


Verkiezingen op het Roemer Visschercollege

Een belangrijke dag voor onze democratie: de verkiezingen.

We vinden het bij Stichting MEION belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in onze samenleving. Daarom zetten we in op burgerschapsonderwijs dat aansluit bij de leefwereld en de interesses van de jongeren.

Een mooi voorbeeld hiervan is het elektrische politiek spel dat onze mensen hebben ontwikkeld en uitgevoerd met leerlingen van het Lucas Onderwijs.

Een interactieve en speelse manier om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met de werking en de principes van onze democratische rechtsstaat.

Leerlingen worden uitgedaagd om zelf politieke standpunten in te nemen, te debatteren, te stemmen en te reflecteren op hun eigen rol en invloed als burger.


MDT

Op twee middelbare scholen gaan we aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) trajecten. Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van 1200 basis-trajecten.

De komende driejaar richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op middelbare scholen in Escamp. Samen met het Zuid-West College en het Roemer Visscher College van het Lucas Onderwijs gaan we aan de slag.

Ons doel is om samen met de leerlingen te werken aan wie ze willen zijn en welke positie en rol zij als burgers willen innemen. Deze samenwerking vervult een lang gekoesterde wens binnen Stichting MEION, namelijk het multidisciplinair werken vanuit diverse contexten waarin het gedrag van jongeren zich manifesteert.

Straatcoaches van MEION: een korte introductie

Het programma Jongerenwerk PLUS concentreert zich op het bevorderen van zowel de sociale als fysieke veiligheid op straat. Het opereert op het grensvlak tussen veiligheid en welzijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de straatcoaches om op locaties de kwetsbare jongeren te bezoeken, de groepen van 16 tot 27 jaar te inventariseren, de mate en de aard van de problemen die jongeren ervaren te inventariseren en op te pakken en de mate van overlast die voortvloeit uit hun “hanggedrag” vast te stellen.

Ze benaderen jongeren, beginnen gesprekken met groepen en individuele jongeren om inzicht te krijgen in de onderliggende problemen. Op deze manier analyseren ze de doelgroep, het probleem en de omgeving en formuleren ze haalbare veranderdoelen voor de jongeren.

Naast hun focus op de primaire doelgroep van 16-27 jaar, hebben de straatcoaches ook aandacht voor de groep van 13-16 jaar. We merken steeds vaker dat een steeds jongere groep overlast veroorzaakt maar belangrijker nog, gevoelig is voor de criminele oplossing die de oudere groep kiest.

Het is van belang om ze in kaart te brengen en tijdig bij te sturen. Parallel aan de aanpak voor de lange termijn, streven de straatcoaches ernaar om onmiddellijk de overlast te verminderen. Dit wordt bereikt door jongeren aan te spreken op hun gedrag ze aan te moedigen om zich op andere locaties te verzamelen.

Hierbij streven ze er altijd naar om te verwijzen naar de sport- en welzijnslocaties. Indien daar aanleiding voor is, wordt direct contact gelegd met de wijkagent.

Bij contact met jongeren is het doel hen te motiveren, te coachen en indien mogelijk door te verwijzen naar trajecten binnen het reguliere aanbod van welzijnsdiensten, sport en recreatie, of hulpverlening en arbeids- of scholingsbegeleiding.

De straatcoaches blijven de doorverwezen jongeren motiveren en stimuleren tijdens de begeleiding. Om vroegtijdige uitval te voorkomen, blijven de straatcoaches in gesprek met de jongeren tijdens hun begeleiding bij andere instellingen, uiteraard in overleg met alle betrokken partijen.


Voor meer informatie:
Harry Vrins
Programmamanager MEION
h.vrins@meion.nl


Schoolgebonden Jeugdwerk / MDT op het Roemer Visscher college en het Zuid-West College

Stichting MEION is in samenwerking met het Roemer Visscher College en het Zuid-West College en vele andere partners hard aan het werk om alle 800 leerlingen 80 uur extra per jaar te laten besteden aan persoonlijkheidsvorming en beroepsoriëntatie.

Oftewel: we zijn actief met het regelen van tientallen programma’s op het gebied van burgerschap, sport, kunst en cultuur. Ook zijn er vele gesprekken met bedrijven en scholen waar de leerlingen hun mouwen uit de handen kunnen steken om kennis te maken met verschillende beroepen.

Ook leuk: we zijn hard bezig met het organiseren van een werkweek voor de eerste en derdejaars leerlingen.

Een echte eerste start hebben we gemaakt op het Roemer Visscher College. Onze collega Samia El Hanoudi is er nu dagelijks aan de slag in haar rol Unitleider om er onder andere de ‘kleine welzijnsvragen’ van de leerlingen op te halen.

Centrum 1622 is inmiddels begonnen trainingen begonnen op het Zuid-West College. Verder vinden er ‘as we speak’ gesprekken plaats met andere geïnteresseerden over de nog in te vullen vacatures.

Ook de financiën om het programma in ieder geval vier jaar lang vol te houden hebben onze grote aandacht. Een uitspraak over de financiering vanuit het traject Maatschappelijke Diensttijd  door het ministerie van Onderwijs verwachten we eind november 2023. Verder zitten we aan tafel met Fonds 1818 en Lucas Onderwijs voor een flinke bijdrage.

Dit is slechts een kleine impressie van de werkzaamheden. De komende maanden zullen we u via de nieuwsbrief verder op de hoogte houden. Heeft u ideeën, vragen en of opmerkingen, neem dan contact met ons op.


Voor meer informatie:
Harry Vrins
Programmamanager MEION
h.vrins@meion.nl