Straatcoaches van MEION: een korte introductie

Het programma Jongerenwerk PLUS concentreert zich op het bevorderen van zowel de sociale als fysieke veiligheid op straat. Het opereert op het grensvlak tussen veiligheid en welzijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de straatcoaches om op locaties de kwetsbare jongeren te bezoeken, de groepen van 16 tot 27 jaar te inventariseren, de mate en de aard van de problemen die jongeren ervaren te inventariseren en op te pakken en de mate van overlast die voortvloeit uit hun “hanggedrag” vast te stellen.

Ze benaderen jongeren, beginnen gesprekken met groepen en individuele jongeren om inzicht te krijgen in de onderliggende problemen. Op deze manier analyseren ze de doelgroep, het probleem en de omgeving en formuleren ze haalbare veranderdoelen voor de jongeren.

Naast hun focus op de primaire doelgroep van 16-27 jaar, hebben de straatcoaches ook aandacht voor de groep van 13-16 jaar. We merken steeds vaker dat een steeds jongere groep overlast veroorzaakt maar belangrijker nog, gevoelig is voor de criminele oplossing die de oudere groep kiest.

Het is van belang om ze in kaart te brengen en tijdig bij te sturen. Parallel aan de aanpak voor de lange termijn, streven de straatcoaches ernaar om onmiddellijk de overlast te verminderen. Dit wordt bereikt door jongeren aan te spreken op hun gedrag ze aan te moedigen om zich op andere locaties te verzamelen.

Hierbij streven ze er altijd naar om te verwijzen naar de sport- en welzijnslocaties. Indien daar aanleiding voor is, wordt direct contact gelegd met de wijkagent.

Bij contact met jongeren is het doel hen te motiveren, te coachen en indien mogelijk door te verwijzen naar trajecten binnen het reguliere aanbod van welzijnsdiensten, sport en recreatie, of hulpverlening en arbeids- of scholingsbegeleiding.

De straatcoaches blijven de doorverwezen jongeren motiveren en stimuleren tijdens de begeleiding. Om vroegtijdige uitval te voorkomen, blijven de straatcoaches in gesprek met de jongeren tijdens hun begeleiding bij andere instellingen, uiteraard in overleg met alle betrokken partijen.


Voor meer informatie:
Harry Vrins
Programmamanager MEION
h.vrins@meion.nl


Schoolgebonden Jeugdwerk / MDT op het Roemer Visscher college en het Zuid-West College

Stichting MEION is in samenwerking met het Roemer Visscher College en het Zuid-West College en vele andere partners hard aan het werk om alle 800 leerlingen 80 uur extra per jaar te laten besteden aan persoonlijkheidsvorming en beroepsoriëntatie.

Oftewel: we zijn actief met het regelen van tientallen programma’s op het gebied van burgerschap, sport, kunst en cultuur. Ook zijn er vele gesprekken met bedrijven en scholen waar de leerlingen hun mouwen uit de handen kunnen steken om kennis te maken met verschillende beroepen.

Ook leuk: we zijn hard bezig met het organiseren van een werkweek voor de eerste en derdejaars leerlingen.

Een echte eerste start hebben we gemaakt op het Roemer Visscher College. Onze collega Samia El Hanoudi is er nu dagelijks aan de slag in haar rol Unitleider om er onder andere de ‘kleine welzijnsvragen’ van de leerlingen op te halen.

Centrum 1622 is inmiddels begonnen trainingen begonnen op het Zuid-West College. Verder vinden er ‘as we speak’ gesprekken plaats met andere geïnteresseerden over de nog in te vullen vacatures.

Ook de financiën om het programma in ieder geval vier jaar lang vol te houden hebben onze grote aandacht. Een uitspraak over de financiering vanuit het traject Maatschappelijke Diensttijd  door het ministerie van Onderwijs verwachten we eind november 2023. Verder zitten we aan tafel met Fonds 1818 en Lucas Onderwijs voor een flinke bijdrage.

Dit is slechts een kleine impressie van de werkzaamheden. De komende maanden zullen we u via de nieuwsbrief verder op de hoogte houden. Heeft u ideeën, vragen en of opmerkingen, neem dan contact met ons op.


Voor meer informatie:
Harry Vrins
Programmamanager MEION
h.vrins@meion.nl


'Ons Pandje' tussenstand laagdrempelige jongerenvoorziening De Dreef Oktober 2023

‘Ons Pandje’ tussenstand laagdrempelige jongerenvoorziening De Dreef Oktober 2023

Buurtkamer De Luyk

Buurtkamer De Luyk 119 is een buurtcafé waar u binnen kunt stappen om koffie te drinken maar ook om samen met uw buren iets te organiseren.

25 invloedrijke denkers en doeners in het sociaal domein met op twee Redouan El Khayari

Ze doorbreken taboes, dragen oplossingen aan voor grote maatschappelijke problemen en durven anders te denken. Zorg+Welzijn zet de schijnwerpers op 25 invloedrijke stemmen in het sociaal domein.

Vacature: Unit leider - Stichting MEION

Ben jij een gepassioneerde professional met een hart voor jongeren en onderwijs? Stichting MEION zoekt een toegewijde Unit leider om ons ambitieuze programma voor schoolgebonden jongerenwerk in te vullen voor het schooljaar 2023-2024 en de daaropvolgende drie jaar.

Vacature: Curriculum coördinator - Stichting MEION

Ben jij een gepassioneerde professional met een hart voor jongeren en onderwijs? Stichting MEION zoekt een toegewijde Curriculum coördinator om ons ambitieuze programma voor schoolgebonden jongerenwerk in te vullen voor het schooljaar 2023-2024 en de daaropvolgende drie jaar.

Vacature: Keuzevak coördinator - Stichting MEION

Ben jij een gepassioneerde professional met een hart voor jongeren en onderwijs? Stichting MEION zoekt een toegewijde Keuzevak coördinator om ons ambitieuze programma voor schoolgebonden jongerenwerk in te vullen voor het schooljaar 2023-2024 en de daaropvolgende drie jaar.