Partners

Alleen kom je ver. Samen kom je verder. Wij werken samen met alle partijen die:

  • nu al betrokken zijn bij de jongeren op de hotspots,
  • een bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van de overlast,
  • bij kunnen dragen aan een beter klimaat in de openbare ruimte,
  • bij kunnen dragen aan het oplossen van de problemen die jongeren ervaren.