JONGERENWERK+

Het project JONGERENWERK + richt zich op een groot aantal locaties in Den Haag waar het samenkomen van groepen jongeren voor overlast zorgt.

Deze overlast kan bestaan uit geluidsoverlast door groepen jongeren, door lawaai van auto’s of scooters maar ook door luidruchtig of hinderlijk gedrag. Ook het vertonen van overlastgevend gedrag naar omwonenden door intimidatie of het verspreiden van afval hoort daarbij.

De straatcoaches van JONGERENWERK+ spreken jongeren aan op hun gedrag en wat dit betekent voor de andere gebruikers van het plein of de straat.

Samen met de jongeren bespreken zij om welke manier het samenkomen van en het gedrag van de jongeren gereguleerd kan worden door samen na te denken over een andere manier van vrijetijdsbesteding.

Dit kan bijvoorbeeld door te werken aan activiteiten binnen een buurthuis dan wel via de inzet van een ambulant sportteam.

Daarnaast gaan de straatcoaches aan de slag met jongeren die vroegtijdig hun opleiding hebben afgebroken om hen terug naar school te begeleiden.

Dat doen zij ook met jongeren die het niet lukt om aan een goede stageplaats te vinden.

Jongeren die op zoek zijn naar werk in de vorm van een bijbaan of een vaste baan worden door de straatcoaches in contact gebracht met potentiële werkgevers.

Jongeren die op geen enkele opleiding zijn ingeschreven maar dat wel zelf willen of waarbij de wet stelt dat zij geen startkwalificatie hebben die hen toegang geeft tot de arbeidsmarkt worden door de straatcoaches begeleid naar school en arbeid om daarmee hun kansen op een zelfstandig volwassen leven te vergroten.

Ook jongeren die problemen hebben in hun gezin of met de politie worden toe geleid naar een hulpverleningspartner die hen daarbij gaat helpen.

Tenslotte wordt er van de jongeren verwacht dat zij zich gedragen volgens de geldende wet- en regelgeving. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend of crimineel gedrag wordt de politie ingeschakeld.

Hotspots

Het Jongerenwerk+ bezoekt dagelijks de verschillende hotspots waar zij contact legt met de groepen jongeren die daar verblijven. Om zo goed mogelijk alle groepen in beeld te krijgen verspreiden wij onze inzet over de namiddag en de avond. Zo zijn wij actief op de hotspots tussen 16 uur en 24 uur.

Vrijetijdsbesteding - Meion

Vrijetijdsbesteding

Het Jongerenwerk + peilt onder jongeren de wens aan gerichte en zinvolle vrijetijdsbesteding. De activiteitsvragen worden besproken met al het reguliere welzijnswerk met als doel jongeren gericht door te sturen. Waar vragen niet binnen het bestaande aanbod voorhanden is, wordt gezamenlijk bedacht hoe hier invulling aan te geven.

Hersteltraject - Meion

Hersteltraject

Waar jongeren om uiteenlopende redenen de aansluiting met school, stage of arbeid niet alleen kunnen maken of hebben verloren, ondersteund het Jongerenwerk+ jongeren bij het herstellen of vinden van een passende onderwijs / arbeidsplaats.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Wanneer jongeren met hun gedrag de wettelijke grenzen overschrijden, dragen de werkers van Jongerenwerk+ hen over aan de politie. Wanneer er daarna sprake is van maatschappelijk aangepast gedrag staat het Jongerenwerk+ onmiddellijk weer klaar om de jongere weer verder te ondersteunen.