Straatcoaches

Visie

MEION werkt aan het optimaal bieden van kansen aan jongeren in economisch, cultureel, educatief en sociaal opzicht. Alleen wanneer jongeren alle kansen krijgen die daarvoor nodig zijn kunnen zullen zij hun talenten ontdekken en gebruiken en volwaardig aan de samenleving deel nemen.

Dit kan alleen maar wanneer we dit samen doen met alle welzijns- onderwijs- en arbeidspartners welke betrokken zijn bij de wijk. Wanneer er sprake is van enig grensoverschrijdend gedrag is ook de politie onze partner.

Missie

MEION zet in middels straatcoaches om de overlast op de hotspots substantieel te verminderen, de sociale cohesie in de buurt te verhogen en jongeren optimaal kansen te bieden om als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving.