Stichting MEION wenst u een gelukkig & succesvol 2024

Beste lezer,

Bij deze blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit. 2023 was een jaar waarin MEION met plezier heeft gewerkt aan de ontwikkeling van mensen en hun omgevingen.

Vanuit buurtkamer, De Luijk, hebben we met de GGD onder leiding van Renate verschillende gezondheidsactiviteiten georganiseerd, met een nadruk op voeding en leefstijl. In jeugdcentrum Ons Pandje hebben jongeren onder begeleiding van Omar en Jamila hun talenten ontdekt en laten zien, zoals het maken van filmbiografieën.

Een hoogtepunt was de erkenning van ons MDT-project door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. MDT – ‘onderweg naar je toekomst’ is van start gegaan op het Zuidwest- en het Roemer Visscher college, en wordt in 2024 aangevuld met inspirerende werkweken, dankzij de steun van Fonds 1818.

Verder was 2023 het jaar waarin het stedelijke jongerenwerk+ lof kreeg dankzij een positieve evaluatie door een extern onderzoeksbureau, in opdracht van de gemeente. De uitkomsten maken ons trots en bieden ons inzichten voor verdere verbetering in de toekomstige jaren.

We gaan enthousiast het jaar 2024 in, waarin we ons blijven richten op lokale initiatieven en samenwerkingen, met als doel de groei en ontwikkeling van individuen en hun omgevingen. We bedanken u voor uw voortdurende steun en betrokkenheid, en wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Redouan el Khayari
Directeur Stichting MEION