Gedurende de periode tussen Kerstmis en Oud & Nieuw, zetten wij extra toezicht in de vorm Jongerenwerk PLUS in Den Haag om de aanloop naar de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen.

In de tussenliggende week zetten wij tien werkers extra in op straten en buurten waar de politie overlast verwacht. Denk aan buurten als De Molenlaan en de Jan Luykenstraat.