Straatcoaches van MEION: een korte introductie

Straatcoaches van MEION: een korte introductie

Het programma Jongerenwerk PLUS concentreert zich op het bevorderen van zowel de sociale als fysieke veiligheid op straat. Het opereert op het grensvlak tussen veiligheid en welzijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de straatcoaches om op locaties de kwetsbare jongeren te bezoeken, de groepen van 16 tot 27 jaar te inventariseren, de mate en de aard van de problemen die jongeren ervaren te inventariseren en op te pakken en de mate van overlast die voortvloeit uit hun “hanggedrag” vast te stellen.

Ze benaderen jongeren, beginnen gesprekken met groepen en individuele jongeren om inzicht te krijgen in de onderliggende problemen. Op deze manier analyseren ze de doelgroep, het probleem en de omgeving en formuleren ze haalbare veranderdoelen voor de jongeren.

Naast hun focus op de primaire doelgroep van 16-27 jaar, hebben de straatcoaches ook aandacht voor de groep van 13-16 jaar. We merken steeds vaker dat een steeds jongere groep overlast veroorzaakt maar belangrijker nog, gevoelig is voor de criminele oplossing die de oudere groep kiest.

Het is van belang om ze in kaart te brengen en tijdig bij te sturen. Parallel aan de aanpak voor de lange termijn, streven de straatcoaches ernaar om onmiddellijk de overlast te verminderen. Dit wordt bereikt door jongeren aan te spreken op hun gedrag ze aan te moedigen om zich op andere locaties te verzamelen.

Hierbij streven ze er altijd naar om te verwijzen naar de sport- en welzijnslocaties. Indien daar aanleiding voor is, wordt direct contact gelegd met de wijkagent.

Bij contact met jongeren is het doel hen te motiveren, te coachen en indien mogelijk door te verwijzen naar trajecten binnen het reguliere aanbod van welzijnsdiensten, sport en recreatie, of hulpverlening en arbeids- of scholingsbegeleiding.

De straatcoaches blijven de doorverwezen jongeren motiveren en stimuleren tijdens de begeleiding. Om vroegtijdige uitval te voorkomen, blijven de straatcoaches in gesprek met de jongeren tijdens hun begeleiding bij andere instellingen, uiteraard in overleg met alle betrokken partijen.


Voor meer informatie:
Harry Vrins
Programmamanager MEION
h.vrins@meion.nl