MEION sluit zich aan bij Sociaal Werk Nederland

Met grote trots kondigen we aan dat Stichting MEION nu lid is van Sociaal Werk Nederland. Deze nieuwe verbintenis versterkt niet alleen onze groei en ontwikkeling, maar onderstreept ook onze vastberadenheid om de kwaliteit van dienstverlening aan onze gemeenschap te verbeteren.

Bij Stichting MEION hebben we altijd gestreefd naar het bieden van de best mogelijke ondersteuning aan onze gemeenschap. Door ons aan te sluiten bij Sociaal Werk Nederland, zetten we een belangrijke stap in het professionaliseren van ons werk, met als doel onze burgers nog effectiever te helpen en te ondersteunen.

Onze kernwaarden, inclusief het respecteren van ethische normen en waarden, blijven onveranderd centraal staan. We hanteren een professionele benadering die in lijn is met de #beroepscode sociaal werk, waarbij de rechten, waardigheid en integriteit van onze cliënten altijd voorop staan.

MEION sluit zich aan bij Sociaal Werk Nederland

Deze samenwerking biedt ons de kans om kennis op te doen van gelijkgestemde professionals, ervaringen te delen en ons werk voortdurend te verbeteren. We zijn vastbesloten om ons vakgebied naar een hoger niveau te tillen en als organisatie te blijven groeien.

Onze oprechte dank gaat uit naar al onze medewerkers, partners en stakeholders die dit mogelijk hebben gemaakt. Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen de hoogwaardige ondersteuning krijgt die ze verdienen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met Sociaal Werk Nederland en blijven met passie en toewijding onze gemeenschap bedienen.

Samen bouwen we aan een sterker en inclusiever sociaal werk!